Beheer

Onder de naam Student Experience verzorgen wij het beheer van ruim 1.700 studentenwoningen. Studentencomplexen waar wonen, leven, recreëren en studeren worden gecombineerd. Er staat 24/7 een professioneel team klaar voor het technisch beheer, de administratie, veiligheid en gastvrijheid in de complexen. Service, gastvrijheid, veiligheid en sfeer staan centraal richting bewoners en eigenaren.

Student Experience heeft studentenwoningen voor een nieuwe generatie studenten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het servicemodel. Het servicemodel gaat uit van een optimale combinatie van de dienstverlening van het team van Student Experience, de uitgebreide faciliteiten binnen het complex en het zelforganiserend vermogen van de studenten.

ISAE 3402 gecertificeerd
Student Experience Beheer B.V. is per januari 2017 ISAE 3402 Type II gecertificeerd. De ISAE 3402 certificering toont aan dat Student Experience voldoet aan hoge kwaliteitseisen en dat zij haar processen conform internationale normen op orde heeft.

Door het behalen van de ISAE 3402 certificering zorgt Student Experience ervoor dat klanten inzicht hebben in de wijze waarop processen en risico’s zijn beheerst. De ISAE 3402 Type II rapportage heeft betrekking op de beheer- en onderhoudsactiviteiten van Student Experience ten behoeve van haar opdrachtgevers. De rapportage betreft de processen die van invloed zijn op de jaarrekening van de gebruikersorganisaties. Er is opgenomen hoe risico's worden gesignaleerd en of maatregelen effectief zijn ingericht om risico's te beheersen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.